Destinations on the tour

Xi'an>Lanzhou>Jiayuguan>Dunhuang>Turpan>Urumqi