Destinations on the tour

Beijing>Xi'an>Guilin>Yangshuo & Shanghai