Destinations on the tour

Paro > Thimphu > Punakha > Paro > Hike to Tiger's Nest > Paro