Destinations on the tour

Tokyo > Mount Fuji > Hakone > Takayama > Shirakawago > Kanazawa > Kyoto > Nara > Hiroshima > Himeji > Osaka