Destinations on the tour

Beijing>Xi'an>Chengdu>Chongqing>Yangtze River>Nanjing>Yichang & Shanghai