Destinations on the tour

Beijing>Xi'an>Shanghai>Suzhou>Nanjing>Yichang>Fengdu>Chongqing>Chengdu>Leshan>Mount>Emei>Guilin>Yangshou>Kunming.